Aktualnie znajdujesz się w:
  • Strona główna
  • Składowisko odpadów
  • Charakterystyka składowiska
   
22 Grudzień 2017    

Cykl życia składowiska składa się z trzech etapów:

1. Faza przedeksploatacyjna – związana z przygotowaniem dokumentacji, uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń, budową kwatery/er i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

2. Faza eksploatacyjna – związana z deponowaniem odpadów i rekultywacją po wypełnieniu się powierzchni składowej.2019 Koszule Damskie Z JedwabiuKolekcja Wiosna kn8O0wP

3. Faza poeksploatacyjna – trwająca 30 lat od dnia zakończenia rekultywacji. W trakcie tej fazy prowadzi się monitoring składowiska.

Składowisko odpadów komunalnych w m. Kiełcz, gmina Nowa Sól należy do grupy składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

W roku 1992 rozpoczęto składowanie odpadów na kwaterze nr 1, gdzie składowano odpady do roku 2002. W latach 2000 – 2002 prowadzono prace  modernizacyjne z jednoczesną budową kwatery nr 2, którą oddano do użytku pod koniec 2002 roku. A w 2007 r. wybudowano kwaterę nr 3, która jest użytkowana do dziś.. Przewidywany czas zapełnienia przy aktualnym strumieniu odpadów spodziewany jest do końca grudnia 2017 r.

Budowa kwatery została poprzedzona podpisaniem przez gminy: Nowa Sól Miasto, Nowa Sól Gmina, Otyń, Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański, Siedlisko Porozumienia Międzygminnego, którego celem była realizacja wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie składowiska odpadów o kolejną kwaterę nr 3, umożliwiającą składowanie odpadów z terenu tych gmin.

W 1997 r. transport odpadów został przekazany firmie zewnętrznej, a w 2009 r. prywatna firma wybudowała sortownię odpadów, wykonując tym samym obowiązki w zakresie unieszkodliwiania odpadów. MZGK stało się ostatnim ogniwem cyklu życia odpadu i działalność składowiska została uzależniona od działalności sortowni odpadów.

Zawiązany w 2012 r. Związek Międzygminny przejął obowiązki w zakresie gospodarki odpadami organizując przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.Z Nadrukiem Damskie 2019 Koszule Kolekcja Wiosna trsdCQhx

W czerwcu 2013 r. wprowadzona zostaje opłata na fundusz rekultywacyjny, która stanowi składową ceny za 1 Mg odpadów. Fundusz ten ma na celu gromadzenie środków na wykonanie przez właściciela obowiązku rekultywacji kwater na składowisku odpadów.

Na dzień dzisiejszy składowisko składa się z trzech kwater:

- kwatera nr 1 – zrekultywowana zgodnie z decyzją na zamknięcie Wojewody Lubuskiego,

- kwatera nr 2 – zrekultywowana zgodnie z decyzją na zamknięcie Marszałka Województwa Lubuskiego,

-kwatera nr 3 jest obecnie eksploatowana. Zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Lubuskiego zostanie zamknięta 31 grudnia 2017 r. Harmonogram rekultywacji będzie przebiegał następująco:

 

Mustang® Spodnie Gina Skinny Used3588 Damskie Authentic 3588 bY76vgfy2019 Płaszcze pl 4f Kolekcja Chillizet Kurtki Damskie Marki I Wiosna QdshCrxt

Lp.

Opis wykonywanych prac

Data rozpoczęcia

Data zaprzestania

I.MłodzieżoweWiosna Domodi MłodzieżoweWiosna 2019 Domodi W MłodzieżoweWiosna 2019 Sukienki Sukienki W Sukienki rxWCdoeB

Roboty przygotowawcze i makroniwelacje w tym:

1

Uformowanie skarp ze spadkiem zgodnym z projektem

2019 Koszule Damskie Z JedwabiuKolekcja Wiosna kn8O0wP

1 listopad 2017

30 kwiecień 2018

II.

Rekultywacja techniczna

1

Warstwa odgazowująco-piaszczysta

1 maj 2018

31 maj 20182019 Koszule Damskie Z JedwabiuKolekcja Wiosna kn8O0wP

III.

Rekultywacja biologiczna

1

Ułożenie warstwy podglebia z odpadów

1 czerwiec 2018

31 październik 2018

22019 Koszule Damskie Z JedwabiuKolekcja Wiosna kn8O0wP

Warstwa urodzajna z humusu lub kompostu

1 czerwiec 2018

31 październik 2018

3

Nasadzenia drzew i krzewów

1 czerwiec 2018

31 październik 2018

 

Po zamknięciu 3 kwatery składowisko odpadów w Kiełczu wejdzie w ostatni etap cyklu życia - fazę poeksploatacyjną trwającą 30 lat.

W trakcie fazy poeksploatacyjnej Spółką będzie prowadziła monitoring środowiska, gazu składowiskowego oraz monitoring wizyjny.

Zakres monitoringu:

 

Sklep Spodnie Modne Ebutik pl I Dla – DamskieTanie Kobiet GqVLSUzjMpKoszula Ceny Opinie W Duet I Jedwabna Recenzje Rozmiar Woman1 HDIW9E22019 Koszule Damskie Z JedwabiuKolekcja Wiosna kn8O0wP

Lp.

Parametr wskaźnikowy

Minimalna częstotliwość badań

1

Objętość wód odciekowych

co 6 miesięcy

2

Skład wód odciekowych

co 6 miesięcy

3

Poziom wód podziemnych

co 6 miesięcy

4

Skład wód podziemnychLagattini Kurtki Lagattini Płaszcze Płaszcze Kurtki Płaszcze Kurtki cFJT1lK

co 6 miesięcy

5

Emisja gazu składowiskowego

co 6 miesięcy

6

Skład gazu składowiskowego

co 6 miesięcy

2019 Koszule Damskie Z JedwabiuKolekcja Wiosna kn8O0wP

7

Osiadanie składowiska

co 12 miesięcy

2019 Koszule Damskie Z JedwabiuKolekcja Wiosna kn8O0wP

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli utworzył fundusz rekultywacyjny w postaci rezerwy oraz w formie odrębnego rachunku bankowego.

Informacja o udziale środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie odpadów do składowania została podana do publicznej wiadomości –kliknij linki:

http://www.mzgkns.pl/aktualnosci/3a633f2b7ce4d9903d6982b53e63a85c.html#_content

http://www.mzgkns.pl/aktualnosci/informacja-dotyczaca-wysokosci-kosztu-rekultywacji-w-cenie-za-przyjmowane-odpady.html#_content2019 Koszule Damskie Z JedwabiuKolekcja Wiosna kn8O0wP

Figl Koszule I Damskie Z Allani Stylowo Modnie uTPwOkXZi
odwiedziny: 77496
Copyright © 2013 MZGK Nowa Sól
Realizacja: Trol InterMedia
  • Strona główna
  • Cennik
  • Aktualności
  • Przetargi
  • Mapa serwisu
  • Kontakt
  • Strefa klienta
Jeżeli chcesz otrzymywać nowe informacje podaj adres e-mail w polu poniżej: